Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsplein, 27 juni 2024 19:00:00

Algemene vergader informatie

Wilt u inspreken? Dan graag aanmelden voor woensdag 26 juni 12:00 uur.
Kijk voor de afspraken op de website of neem contact op met de griffie.

Klik hier voor de raadsstukken.

Datum:
27 jun. 2024, 19:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het participatieproces Wind op Land. Het doel van dit participatieproces is om spelregels op te stellen die gebruikt worden  als er een windpark zou komen. De eerste stappen van dit participatieproces zijn doorlopen. De volgende stappen zijn het vaststellen van de concept-spelregels Wind op Land Haarlemmermeer en het organiseren van een periode waarin betrokkenen daarop kunnen reageren. De raad gaat hierover in debat.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het bestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 583 ca' voorziet in de ontwikkeling van 593 woningen en in een wijziging in de afrit van de N201 en een wijziging in de ontsluiting van het Bedrijventerrein Oost.

Sessies

Heijezaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Het college van B&W verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel om samen met marktpartijen het gesprek te voeren over de concept Gebiedsenvelop gebiedsontwikkeling Lisserbroek als basis voor het bouwen van circa 3.600 woningen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Op basis van het onderzoek DoeMee van de rekenkamer naar klachtbehandeling stelt de rekenkamer de raad voor het college te verzoeken een klachtverordening of -regeling op te stellen.